CarPro Reload 500ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 3 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 3 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,60 €.


32,95 € z DDV

Nov izdelek

Silicijeva sealant zaščita v razpršilcu

Category: Sealanti.
Tag:

Več informacij

CarPro Reload je čisto nasprotje voskov na trgu, ki vsebujejo organske voske oz. sealant spreji narejenih iz naftnih polimerov. Njegova anorganska formula na vodni osnovi je sestavljena iz posebno modificirane Silike (Sio2) in steklenih nano komponent (5% celotne koncentracije). Zato je Reload najbolj učinkovit in cenovno ugoden anorganski sealant v razpršilcu na trgu. Zagotavlja super gladko hidrofobno površino, ki odbija vodne kapljice bolj učinkovito kot katero koli podobno sredstvo. Zmanjšuje nabiranje umazanije na vozilu in zagotavlja osupljiv sijaj. Zelo enostaven za uporabo, po njem posegajo tako profesionalni kot tudi domači uporabniki. Ko sredstvo enkrat nanesete na površino, vozilo operete in posušite veliko hitreje, saj vodne kapljice kar zdrsijo z laka. Primeren za uporabo na vseh površinah vozila tudi steklih. Lahko se ga nanaša na suho ali mokro vozilo.

Navodila za uporabo:
Da bi zagotovili čim daljšo obstojnost sredstva, mora biti površina pred nanosom dobro očiščena. Potrebno je odstraniti vse sledi starih voskov in zaščit. Z rahlim pritiskom na sprožilec razpršilke ustvarite fino meglico na površini. Obrišite do suhega z mikrokrpo. Priporočena je uporaba krpe z kratkimi mikro vlakni. Nikoli ne nanašajte sredstva na celo površino vozila, vedno le del po del.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Vsebuje: Topilo Stoddard nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno; H315 – Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H373 – Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. EUH-208 Vsebuje: pomarančevec. Lahko povzroči alergijski odziv. P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P260 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P262 – Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 – NE izzvati bruhanja. P405 – Hraniti zaklenjeno. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki