Znižana cena!
Meguiar's Waterless Wheel & Tyre Cleaner 709ml

Meguiar's Waterless Wheel & Tyre Cleaner 709ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


13,97 € z DDV

-30%

19,95 € z DDV

G190424EU

Nov izdelek

Brezvodno čistilo za platišča in pnevmatike

Več informacij

Meguiar’s Ultimate Waterless Wheel & Tyre je brezvodno čistilo za čiščenje platišč in pnevmatik v enem koraku. Čistilo enostavno razgradi zavorni praj, cestno umazanijo in ostalo umazanijo, katera se nabere pri dnevni uporabi vozila brez, da bi za to porabili kapljico vode. Enostavno ga napršite na pnevmatiko in platišče ter obrišete z mikro krpo. Po čiščenju pnevmatiki povrne rahlo svetleč izgled, dodani UV blokerji pa obenem površine tudi zaščtijo. Zelo je primeren za čiščenje, kjer je otežen dostop do vode kot npr. garaže, avto-moto zbori, saloni,... Ni primeren za čiščenje zelo umazanih platišč in pnevmatik.

Navodila za uporabo:
Čistilo vedno nanašajte na ohlajeno površino. Napršite direktno na površino in obrišite z mikro krpo. Svetujemo, da za čiščenje uporabite več mikro krp saj s tem preprečite nastanek prask na površini.

Varnostni napotki:
Nevarno: H315 – Povzroča draženje kože. H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 – Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P261 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P332 + P313 – Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P331 – NE izzvati bruhanja. P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi. Vsebuje: destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom.

Povezani izdelki