Chemical Guys After Wash 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


19,95 € z DDV

Nov izdelek

Sredstvo za sušenje vozil

Več informacij

Chemical Guys After Wash je napreden, optičen povečevalec sijaja, oblikovan za hitrejši proces sušenja vozil. After Wash se uporablja takoj po pranju vozila saj omogoča lažje brisanje brez sledi. Ustvarja izjemen hidrofobičen učinek ter popolnoma gladko površino po pranju. Unikatna formula okrepi predhodno nanešene sloje voskov, sealantov ali coatingov. Chemical Guys After Wash je najbolj učinkovit način za hitro sušenje vozil, brez da bi za seboj puščali kakršne koli sledi. Sredstvo je izjemno enostavno za uporabo.

Navodila za uporabo:
Operite vozilo in ga sperite s čisto vodo. Na še mokro vozilo napršite After Wash, da se kapljice na vozilu povežejo med seboj. Nato z brisačo za sušenje do suhega obrišite vozilo.

Varnostni Napotki:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!
Pozor: EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv.n P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.