Znižana cena!
K2 Zimski komplet Maxi

K2 Zimski komplet Maxi

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


6,03 € z DDV

-5%

6,34 € z DDV

66ZK02

Nov izdelek

Veliki zimski komplet za vozila

Category: Zimski kompleti.
Tag:

Več informacij

Zimski komplet za vozila, ki vsebuje odmrzevalec stekel, zimsko čistilo stekel in strgalo za led. Primeren tudi za darilo.

Vsebina kompleta:
- K2 Alaska 700ml - odmrzevalec stekel v spreju
- K2 Claren -22 - zimsko čistilo za stekla -22°
- Strgalo za led

Varnostni napotki:
Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 


Povezani izdelki