Gipy Zimsko čistilo za stekla-5L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


5,98 € z DDV

Nov izdelek

Zimsko čistilo za vetrobranska stekla

Tag:

Več informacij

Izdelek najvišje kakovosti zagotavlja zaščito pred zmrzovanjem.Tekočina je že pripravljena za uporabo. Zagotavlja zaščito pred zmrzovanjem do -22°C. Unikatna formulacija poskrbi da na površini ustvarja posebno zaščito, ki odbija nesnage in pospeši odtekanje vode. Izdelek ne poškoduje gume, plastike in barve. V kabini zagotavlja prijeten vonj in svež vonj po limoni.

Navodila za uporabo:
Tekočino nalijemo v rezervoar za tekočino za pranje stekel.V primeru redčenja z vodo v razmerju 1:1 zagotavlja zaščito do -10°C. Priporočamo redčenje z destilirano vodo.

Varnostni napotki:
Pozor: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.  

 

Povezani izdelki