Znižana cena!
K2 Claren -80°C

K2 Claren -80°C

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


2,73 € z DDV

-10%

3,04 € z DDV

66K2K611

Nov izdelek

Zimski vitreks -80°C

Tag:

Več informacij

Izdelek najvišje kakovosti zagotavlja zaščito pred zmzovanjem do –80. Zagotavlja prijeten in svež vonj. Ne poškoduje gume in ostalih površin. Izdelek je zelo močno koncentriran in zato primeren za najbolj ekstremne zimske razmere.

Navodila za uporabo:
Tekočino nalijemo v rezervoar za tekočino za pranje stekel. Sredstvo redčimo z vodo. Razmerje mešanja je navedeno na embalaži.

Varnostni napotki:
Pred uporabo dobro preberite navodila in etiketo na plastenki. Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Povezani izdelki