Znižana cena!
Autosol Oil System Cleaner 300ml

Autosol Oil System Cleaner 300ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


9,74 € z DDV

-15%

11,46 € z DDV

Nov izdelek

Čistilo za oljni sistem motorja

Tag:

Več informacij

Autosol Oil System Cleaner je visoko učinkovito čistilo za oljni sistem. Primeren je za vse dieselske in bencinske motorje, menjalnike in diferenciale. Odstranjuje vso umazanijo in kontaminacijo z notranjih delov motorja. Poveča moč in zmanjša porabo olja in goriva z odstranitvijo škodljivih depozitov z batnih obročkov in zgornega dela vplinjača. Očisti in utiša hidravlične ventile. Nevtralizira motorne kisline. Podaljšuje življensko dobo motorja.

Navodila za uporabo:
Dodajte staremu in ogretemu olju, zaženite motor in pustite delovati 10-15 minut. Staro olje odlijte, zamenjajte filter in dolijte novo olje.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Nafta (petrolej) lahka obdelana z vodikom; >30%: alifatski ogljikovodiki Nevarno: H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P301 + P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331  NE izzvati bruhanja. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki