K2 Gravon Primer 140ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


20,62 € z DDV

66K2G037

Nov izdelek

Primer pred nanosom keramične zaščite

Category: Fine paste.
Tag:

Več informacij

K2 Gravon Primer je polirna pasta za pripravo površine pred nanosom premaza K2 Gravon oz. katerega koli drugega keramičnega premaza. Poudari barvo vozila in ustvari izjemno visok sijaj, njegov glavni namen pa je povečati trdnosi in obstojnost keramičnega premaza. K2 Gravon ne vsebuje abrazivnih delcev. Primeren je tudi za uporabo kot fina polirna pasta pred nanosom zaščitnega voska ali sealanta. Ne vsebuje silikonov zato je primerna za uporabo tudi v ličarskih delavnicah. 

Navodila za uporabo:
Optimalni pogoji za nanos: Temperaturno območje 5°C-35°C. Nikoli ga ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi ali vroči površini.
Priprava površine: Vozilo dobro operite in posušite. S površine odstranite vso kontaminacijo (katran, zračna rja,...), voske ali ostanke polirnih past. Priporočamo čiščenje laka s polirnim plastelinom. Vozilo dobro spolirajte in nato razmastite s pomočjo izopropilnega alkohola (IPA) oz. namenskim razmaščevalcem (K2 Klinet).
Strojni nanos: Plastenko dobro pretresite. Nanesite manjšo količino paste na fino polirno gobico. K2 Gravon Primer lahko uporabljate tako z rotacijskim kot DA polirnim strojem. V primeru poliranja z rotacijskim polirnim strojem naj obrati ne presežejo 1000 obratov na minuto. Po poliranju odstranite ostanek paste z čisto in mehko mikro krpo. Počakajte minimalno 60 minut pri temperaturi 5°C-35°C preden nanesete keramični premaz. Površine po končanem poliranju ne čistite z alkoholom ali razmaščevalci.

Varnostni napotki:
Nevarno: H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 – Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože. H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H411 – Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Povezani izdelki