Znižana cena!
Antifriz BS koncentrat modri

Antifriz BS koncentrat 1L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


3,72 € z DDV

-10%

4,14 € z DDV

666855

Nov izdelek

Antifriz koncentrat - modri

Tag:

Več informacij

Antifriz BS je koncentrirano sredstvo za zaščito pred zmrzovanjem in korozijo hladilnih sistemov in motorjev vseh vrst. Izdelan je po najsodobnejši tehnologiji iz monoetilenglikola in dodatkov, ki preprečujejo korozijo kovinskih delov in je zelo prizanesljiv tudi do nekovinskih elemntov, ki sestavljajo hladilni sistem. Predvsem do gume in plastike. Učinkuje proti pregrevanju, oksidaciji, penjenju in nastanku usedlin. Ne vsebuje aminov, nitratov in fosfatov. Pred uporabo ga je potrebno razredčiti z vodo.

Namen uporabe:
Zagotavlja dolgotrajno zaščito odprtih in zaprtih hladilnih sistemov motorjev. Primeren je za zaščito vseh kovin, ki sestavljajo različne dele hladilnih sistemov, še posebej iz aluminijeve zlitine. Priporoča se menjava najmanj na vsake 3 leta.

Ustreza zahtevam največjih svetovnih proizvajalcev motornih vozil:
MERCEDES-BENZ AG DBL 7700-00, BMW 600.69.0, FIAT 55527/1, FORD-WSN-M97 B18-D, ASTM D 3306-S.A.E. J 814, ASTM D 4340-S.A.E. J 1034, CUNA NC 956-16, B.S. 6580, G.M.U.S. 1899-M, G.M.E.-L6-368

Mešalno razmerje:

IMS-COOLVODAZMRZIŠČE (°C)
11-37
12-21
13-12

Vsebuje: Etandiol. Pozor: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P401 Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 Povezani izdelki