Znižana cena!
antifriz G12 koncentrat

Antifriz G12 koncentrat 1L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


4,65 € z DDV

-10%

5,17 € z DDV

Nov izdelek

Antifriz koncentrat - rdeč

Tag:

Več informacij

Antifriz G12 je izdelan na bazi etilen glikola na tehnologiji organskih inhibitorjih in je popolnoma brez nitritov, aminov, fosfatov, borata in silikatov. Klasifikacija BTC tip 4E. Dokazano je da ob pravilni uporabi sredstva, le ta zagotavlja učinkovito korozijsko zaščito do 250 000 km za osebna vozila in do 500 000 km za tovorna vozila. Priporočljiva je zamenjava sredstva ob navedenih kilometrih ali najmanj v roku 5 let. Za razliko od tradicionalnih hladilnih sredstev z ne organskimi inhibitorji ima  odlično stabilnost na trdo vodo in zelo nizko stopnjo izčrpavanja inhibitorjev.

Antifriz G12 ustreza zahtevam največjih svetovnih proizvajalcev motornih vozil:
Chrysler MS 9176, Cummins 85T8-2 & 90T8-4, Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-C &ESD M97 B49-A GM 1899 M, US 6277 M & OPEL GM QL130100, John Deere H 24 B1 & C1, Leyland Trucks LTS 22 AF 10, Mack 014GS 17004, MAN 248, 324 & B&W D 36 5600, Mercedes MB 325.2, Renault 41-01-001, VAG TL 774D, VOLVO

ANTIFRIZ G12 ustreza večini evropskim in svetovnim standardom:
ASTM D3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580 (1992), AFNOR NF R15-601 *,FFV Heft R443
CUNA NC 956-16, UNE 26361 - 88, JIS K 2234 *,NATO S 759

Mešalno razmerje:

IMS-COOL G12VODAZMRZIŠČE (°C)
11-37
12-21
13-12

Vsebuje: Etandiol. Pozor: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Povezani izdelki