K2 Wheel & Tyre Shine Set

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


17,90 € z DDV

AMIS84412

Nov izdelek

Komplet za čiščenje in nego pnevmatik ter platišč

Category: Kompleti K2.
Tag:

Več informacij

K2 Wheel & Tyre Shine Set je popoln komplet za čiste in sijoče pnevmatike in platišča. Sestavljen je iz dveh visoko kakovostnih izdelkov. K2 Roton je učinkovito čistilo za platišča, ki odstranjuje umazanijo brez drgnjenja, obenem pa je povsem varen za uporabo. Ob stiku z umazanijo se obarva rdeče. Primeren je tudi za odstranjevanje zračne rje. K2 Sigma pa je premaz za pnevmatike v gelu, ki poživi gumo in jo ponovno naredi črno in svetlečo. Se vpije v površino in med vožnjo ne prši po vozilu. Poleg gela je priložena tudi gobica za nanašanje.

Vsebina kompleta:
1x K2 Roton 700ml
1x K2 Sigma 500ml

Varnostni napotki:
SIGMA
Vsebuje: Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov. Nevarno: H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti … P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi

ROTON
Vsebuje: Natrijev merkaptoacetat. Pozor: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P261 Preprečiti vdihavanje razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu.

Povezani izdelki