Leather Expert Alcohol Cleaner 1000ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


18,73 € z DDV

-25%

24,97 € z DDV

LE011

Nov izdelek

Alkoholno čistilo za odstranjevanje barve in razmaščevanje

Več informacij

Specialno sredstvo za razmaščevanje usnja pred barvanjem. Odlično pripravi površine pred obdelavo. Nanašamo ga s pomočjo bombažne krpe. Primeren je za uporabo na vseh vrstah usnja v vozilih, usnjeni galanteriji ali usnjenem pohištvu. Ni primeren za uporabo na Eco usnju, semišu ali nabuku. Odličen je za odstranjevanje sledov barve oblačil (jeansa, hlač iz blaga, jopičev, pasov, itd.) na svetlih in umetnih usnjih. 

Prednosti:
- Delikaten in ne moteč vonj
- Površine razmasti hitro in učinkovito
- Za profesionalno in domačo uporabo

Navodila za uporabo:
Pred nanosom mora biti površina popolnoma čista. Za čiščenje uporabimo čistilo Leather Expert Leather Cleaner. Stare premaze in barve odstranimo z sredstvom Leather Preparer. Površino nato dobro razmastimo s pomočjo čistila Alcohol Cleaner. Nato nanesemo barvo za usnje s pomočjo gobice ali pištole za barvanje. Nanesemo 3-4 sloje. Na koncu nanesemo še zaključni sloj Top Coat.  

Kadar želimo iz usnja odstraniti kako barvo ( kot npr sledi Jeansa) manjšo količino sredstva nanesite na čisto, svetlo krpo in nato previdno odstranite sledi barve. Sredstvo omehča površino usnja zato ne drgnite premočno, saj v nasprotnem primeru lahko odstranite tudi barvo usnja. Mesta, kjer se sledovi barve niso dali popolnoma očistiti je potrebno ponovno pobarvati z barvo za usnje. 

Varnostni napotki:
NEVARNO: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P405 Hraniti zaklenjeno. P403 + P235 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Povezani izdelki