Sam's Airfreshner Spray "Cherry" 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,97 € z DDV

641-123366

Nov izdelek

Osvežilec zraka v spreju

Tag:

Več informacij

Novost Združenega Kraljestva v liniji izdelkov Sam's. Osvežilec zraka s prijetnim sladkim vonjem po češnjah in svežem sadju. Popestri in osveži celotno notranjost vašega jeklenega konjička. Ker je pakiran v aerosolu je uporaba sila enostavna in hitra. 

Navodila za uporabo:
Nanesite osvežilec na tla vozila ali tekstilni tepih. Zadostujejo trije pritiski na glavo razpršilke. Izdelka ne nanašajte na pedala ali gumijaste tepihe. 

Varnostni napotki:
Vsebuje: Etilni alkohol. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Brez primernega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozivni hlapi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi; parfumi 

Povezani izdelki