Jelly Belly Duo Vent Air Freshner-Berry Blue

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


3,32 € z DDV

-30%

4,75 € z DDV

Nov izdelek

Vrhunski osvežilec zraka

Več informacij

Osvežilci Jelly Belly so eni najbolj popularnih osvežilcev za vozila. Najdemo jih lahko na vseh kontinentih širom sveta. Oblika izhaja iz popularnih Jelly Belly bonbonov. Osvežilec Jelly Belly je osvežilec izdelan iz polimernega materiala prepojenega s prijetno aromo, ki ga lahko obesimo ali postavimo v vozilo, dom ali pisarno. Osvežilec je na voljo v različnih vonjih. Zaradi svoje strukture deluje dolgotrajno.

Jelly Belly Duo Vent je osvežilec primeren za vstavitev v režo prezračevalnega kanala vozila . V kompletu sta dva osvežilca. 

Navodila za uporabo:
Osvežilec vstavimo v režo prezračevalnega kanala v vozilu ali kako drugo mesto v vozilu ali v prostor.

Varnostni napotki:
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje D-Limonen; etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat; linalol. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 

Povezani izdelki