Znižana cena!
Car-Rep RUBBERcomp 3L

Car-Rep RUBBERcomp 3L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


54,44 € z DDV

-30%

77,78 € z DDV

Nov izdelek

Tekoča guma za brizgalne pištole

Category: Tekoča guma.
Tag:

Več informacij

RUBBERcomp je vsestranska, hitro sušeča tekoča guma, ki zagotavlja odporen zaščitni sloj na površini. Nanos je izredno enostavne s čopičem ali sprejem. Prebarvane površine varuje pred vlago, korozijo, abrazijo in zagotavlja proti zdrsni sloj in kontroliran oprijem.

RUBBERcomp je na voljo v različnih barvnih odtenkih.

KJE GA LAHKO UPORABIMO IN NJEGOVE PREDNOSTI:
- Kovine: boljša odpornost proti obrabi in koroziji, zmanjšuje vibracije, in duši zvok

- Les: Preprečuje pokanje in zatesni pore
- Steklo: Izboljša odpornost proti pokanju in lomljenju
- Tekstil in vrvi: Ustvarja vodo odporni sloj, preprečuje staranje in razpadanje
- Plastika: Ustvarja elastični in zaščitni sloj
- Guma: Ustvarja elastični zaščitni sloj
- Papir in karton: Ustvarja vodoodporni in proti obrabi zaščitni sloj

RUBBERcomp tudi po dolgem času ostaja fleksibilen in odporen. Ne postane krhek in ne razpoka niti v ekstremnih vremenskih pogojih. Testirano in dokazano tudi v ekstremnih vremenskih razmerah pri temperaturah od -30°C do +90°C.

Ko se nanos na površini popolnoma posuši, ga lahko enostavno odstranimo iz površine.

NAVODILA ZA UPORABO:
1. Dobro očistite površino. Odstraniti je potrebno vso umazanijo. Pred nanosom je potrebno nanos obvezno preizkusiti na nevidnem in neobčutljivem mestu in se tako prepričati da sredstvo ne bo reagiralo z že obstoječim slojem.
2. Pred nanosom dobro pretresite. Za optimalne rezultate je potreben nanos večih slojev. Odvisno od površine na katero nanašamo.
3. Na površino pršite iz oddaljenosti 15-20 cm s čistimi in enakomernimi gibi.
4. Priporočamo nanos minimalno 4 plasti, za vozila priporočamo 6 plasti. Med posameznimi nanosi počakamo 15 min da se sredstvo posuši.
5. Preverite in očistite šobo spreja po vsakem nanosu. S tem se izognemo kapljanju in nepotrebnim napakam pri samem nanosu.

NAVODILA ZA NANOS S PIŠTOLO ZA BARVANJE:
Razmerje mešanja z razredčilom:
70% w/w RUBBERcomp, 30% w/w razredčila
76,5% v/v RUBBERcomp, 23,5% v/v razredčila (1L RUBBERcomp + 0,3L razredčila)
Tlak: 2,5-3 bar, šoba 1,4mm
W= Weight (teža), V= Volume (volumen)

Opozorilo za nanos na lesene površine: Ne priporočamo nanosa direktno na leseno površino, ki je že bila prebarvana s kako drugo barvo. Pred nanosom barve najprej priporočamo nanos brezbarvnega sloja.

SUŠENJE: Čas sušenja (pri 200°C in 50% relativni vlažnosti)
- Delno suho: 15 minut
- Suho na otip: 30 minut
- Popolnoma suho: po 4 urah

Čas sušenja je odvisen od debeline nanosa. Priporočamo sušenje čez noč. Čas sušenja pri nižjih temperaturah je lahko daljši, prav tako lahko nizke temperature vplivajo na kakovost sloja. Debelejši sloj zahteva daljši čas sušenja. Popolna trdnost je dosežena v približno dveh dneh.

Varnostni napotki:
Vsebuje: n-Butil acetat; butanon. Nevarno: H319 Povzroča hudo draženje oči. H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

pozor.pngvnetljivo.jpg