K2 Bond Tire Doktor

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,19 € z DDV

Nov izdelek

Sprej za popravilo pnevmatik

Več informacij

Izdelek za hitro popravilo počene pnevmatike. Zelo uporaben v izrednih razmerah. Omogoča hitro nadaljevanje poti brez menjave pnevmatike. Deluje hitro in učinkovito. Izdelek, ki je potreben v vsaem avtomobilskem prtljažniku.

NAVODILO ZA UPORABO: 
Če je mogoče odstranite "žebelj" iz poškodovane gume. Ventil na gumi mora biti v poziciji 12h. Prvijte cev TIRE DOKTORJA na ventil gume in pritisnite gumb na spreju. Polnilo držite pokonci. Guma bo napolnjena v minuti. Izpraznite celotno dozo. Guma mogoče ne bo videti napolnjena, vendar z njo lahko vozimo cca 5km (max 35km/h).

Varnostni napotki:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Pri nezadostnem prezračevanju lahko hlapi tvorijo eksplozivno mešanico z zrakom. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: EDTA in njene soli, neionske površinsko aktivne snovi, polikarboksilati; parfumi, konzervansi (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)