Znižana cena!
Meguiar's Car Wash Plus 710ml

Meguiar's Car Wash Plus 710ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


13,97 € z DDV

-30%

19,95 € z DDV

G25024

Nov izdelek

Šampon in polirna pasta v enem

Tag:

Več informacij

Meguiar'sov revolucionarni produkt je šampon, polirna pasta in odstranjevalec insektov v enem. Močno koncentriran zadošča za 20 vozil. Za hitro in enostavno pranje. Sredstvo enostavno nanesemo na gobo ali rokavico ( priporočamo iz mikro vlaken). 100% aktivna formula zagotavlja ne le pranje ampak tudi odstranjevanje insektov, lažje praske,... Lahko ga uporabimo tudi kot navaden šampon za pranje v vedru. 

Navodila za uporabo:
Sredstvo vedno nanašamo na hladno površino. Najprej vozilo dobro speremo z močnim vodnim curkom da odstranimo grobo umazanijo. Dobro zmočimo gobo ali rokavico iz mikro vlaken in nanjo nanesemo manjšo količino sredstva. Očistimo del vozila od vrha do tal in speremo z vodo. Ne pustimo, da se produkt zasuši na površini ( če se ga speremo z vodo) Posotopek ponovimo še na drugih predelih vozila. Za odstranjevanje insektov in lažje poliranje naredimo več prehodov čez površino. Lahko ga uporabljamo tudi kot navaden šampon.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Zmes: 5-kloro-2-metil-4-oktil-izotiazolon-3-on in 2-metil-4-oktil-izotiazolon-3-on (3: 1). Pozor:  H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice. P305+351+338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.  Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%-15%: anionske površinsko aktivne snovi; <5% Amfoterne površinsko aktivne snovi; parfum; zmes metilkloroizotiazolin in metilizotiazolin (3:1)

Povezani izdelki