Znižana cena!
Chimigal Wash & Lux UVA/UVB zaščitno sredstvo

Chimigal Wash & Lux UVA/UVB zaščitno sredstvo 750ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


7,25 € z DDV

-30%

10,36 € z DDV

Nov izdelek

Nano zaščita pred UVA/UVB žarki

Tag:

Več informacij

Tretji korak pri brezvodnem čiščenju. Sredstvo zagotavlja maksimalno zaščito pred UVA/UVB žarki na opranem vozilu. Sredstvo prav tako ščiti lak pred prahom ter ostalo umazanijo. Nanašamo ga z mikro krpo. Po nanosu se vozilo zasveti kot novo. 90% biološko razgradljiv.

Navodila za uporabo:
Pred nanosom površino dobro očistite in ohladite. Napršite sredstvo na mikro krpo in na površino vozila ter obrišite do sijaja.

Varnostne mere:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! 
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

 

Povezani izdelki