Znižana cena!
P&S Renny Doyle Double Black Carpet Bomber 473ml

P&S Renny Doyle Double Black Carpet Bomber 473ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


9,56 € z DDV

-20%

11,95 € z DDV

PS-G320P

Nov izdelek

Čistilo za odstranjevanje trdovratnih madežev iz tekstila

Tag:

Več informacij

Renny Doyle je zadnjih 25 let titan v svetovni detailing industriji. V tem času je prepotoval cel svet in delil svoje znanje z nešteto detailerji, zbiratelji, podjetniki in znanimi osebami. Vsi izdelki P&S Renny Doyle Collection so razviti v sodelovanju z Renny Doyle-om na podlagi njegovega znanja in izkušenj.

Renny Doyle Double Black Carpet Bomber je čistilo za tekstil, narejeno na osnovi citrusov. Hitro in enostavno razgradi maščobe ter odstrani umazanijo in oblazinjenih delov. Carpet Bomber je drugi korak v Double Black Interior Cleaner sistemu, vseeno pa ga lahko uporabljate kot samostojni izdelek. Carpet Bomber je narejen iz biorazgradljivih čistil in topil na vodni osnovi, kar preprečuje poškodbe tekstila med čiščenjem.

Navodila za uporabo:
Carpet Bomber je koncentriran in ga je pred uporabo potrebno zredčiti z vodo. Sredstvo zredčite v razmerju 1:5 do 1:8 ter s pomočjo razpršilke nanesite na površino. Pustite sredstvo delovati cca. 3 minute ter nato površino skrtačite z ščetko za tekstil. Ostanek sredstva odstranite z mokro suhim oz. globinskim sesalcem ali obrišite z vlažno mikro krpo.

Varnostni napotki:
Nevarno: H319 – Povzroča hudo draženje oči. H335 – Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H315 – Povzroča draženje kože. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P273 – Preprečiti sproščanje v okolje. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P330 – Izprati usta. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Povezani izdelki