Samo na spletu

K2 Bela Mast v spreju 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


5,97 € z DDV

66K2W121

Nov izdelek

Bela mast v spreju

Tag:

Več informacij

Bela mast s teflonom v spreju z unikatno formulo. Zaradi njene penaste oblike, prodre na željeno mesto in se nato tam strdi. Zmanjšuje trenje, odstranjuje vlago, odpravlja škripanje in ščiti pred korozijo. Za seboj pušča debel in zelo lubrikanten / zaščitni sloj, kateri je odporen na vse vremenske pogoje: se ne stopi, ne steče in ne zmrzne. Odlična za mazanje zobnikov, ležajev in prenosov.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresite. Nanesite debel sloj masti na površino. Odvečno sredstvo odstranite z krpo.

Varnostni Napotki:
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Brez primernega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozivni hlapi.