Chemical Guys Microfiber Wash 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


12,95 € z DDV

Nov izdelek

Čistilo za krpe iz mikrovlaken

Tag:

Več informacij

Je koncentrirano sredstvo za čiščenje in vzdržeavnje krp iz mikro vlaken. Unikatna mešanica aktivnih snovi in mehčalca zagotavlja učinkovito odstranjevanje madežev polirnih past, voskov, čistil, nesnag in bakterij, ki se zadržujejo v krpah, ob enem pa ne poškoduje krpe in hkrati ohranja čistilno sposobnost krpe. Navadni pralni praški ponavadi poškodujejo krpo in tako znižujejo življenjsko dobo krpe, hkrati pa zmanjšujejo kvaliteto.

Navodila za uporabo: Za manjšo količino krp v posodico pralnega stroja za prašek nalijte 4-5 pokrovčkov čistila. Za večje količine krp nalijte 8-10 pokrovčkov. Močno umazane krpe lahko pred pranjem namočite v mešanico vode in čistila. Nato krpe operete v pralnem stroju.

Varnostni napotki: 
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte  z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstranit vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki