DINITROL 520 Haftreiniger 30ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,60 € z DDV

Nov izdelek

Aktivator / čistilo za steklo

Tag:

Več informacij

Dinitrol 520 je temeljni premaz za steklo. Čistilno sredstvo na osnovi topil deluje kot pospeševalec za lepljenje in je namenjeno predhodni obdelavi vetrobranskih stekel pri direktnem zastekljevanju.

Varnostni napotki:
Vsebuje: 3-trimetoksisililpropan-1-tiol. Opozorilo: Lahko vnetljivo. Draži oči. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Preprečiti stik s kožo in očmi. Nositi primerne zaščitne rokavice. Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračevanem mestu.