K2 Glass Doctor

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


15,84 € z DDV

Nov izdelek

Kit za popravilo vetrobranskih stekel

Category: Lepila.
Tag:

Več informacij

Unikatni sistem za hitro in en enostavno popravilo in odstranjevanje poškodb na avtomobilskih steklih. Posebne zračne molekule prodrejo v steklo in ga zapolnijo. Izjemne sposobnosti lepljenja na steklo. Produkt tvori popolnoma nevidno tvorbo in tako je popravilo popolnoma nevidno.

Navodila za uporabo so navedena na originalni embalaži.

Varnostni napotki:
Vsebuje: 2- hidroksietil metakrilat, benzil metakrilat, akrilna kislina POZOR: H315 – Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože.   H335 – Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P260 – Ne vdihavati hlapov. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke.  P271 – Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.