Dinitrol 388 MOS2 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,98 € z DDV

Nov izdelek

Odvijač sprej

Category: Program Dinitrol.
Tag:

Več informacij

Dinitrol 388 je večnamensko lubrikacijsko mazivo, primerno za uporabo na vrtu, hiši, avtu, kmetijstvu ali prosti čas. Mazivo prodre v rjo in jo zrahlja, preprečuje škripanje na tečajih vrat, v ključavnicah, na kolesu in na vrtnem orodju, sprosti zrjavele dele ter ščiti pred nadaljno korozijo.

Varnostni napotki:
Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki