Chemical Guys Citrus Wash & Gloss 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


14,97 € z DDV

CWS301_16

Nov izdelek

Visoko koncentriran šampon za pranje vozil

Več informacij

Chemical Guys Citruswash+gloss je trenutno eden boljših šamponov na tržišču. Njegova izredna moč čiščenja odstrani še tako trdovratno umazanijo ter obenem poudarja sijaj vašega vozila. Izvlečki citrusov v kombinaciji z vrhunskim šamponom odlepijo umazanijo z vozila ter tako preprečujejo nepotrebno drgnjenje. Šampon je visoko koncentriran - 1 zamašek šampona lahko zredčimo v vedru z do 20L vode.

Navodila za uporabo: Najprej operite pnevmatike in platišča. Priporočamo uporaboChemical Guys Diablo Wheel Clean-erja. Za pranje vozila nikoli ne uporabljajte iste vode kot za pranje platišč. Zmešajte 1 pokrovček Citruswash+Gloss-a z 20L vode. Za pranje po poliranju lahko zredčite 1 zamašek z 3,7L vode. Tako bo odstranil tudi ostanke polirnih past in voskov. Vozilo vedno perite ohlajeno in v senci. Vozilo najprej sperite z vodo, da odstranite trde, večje delce umazanije. Začnite prati od strehe navzdol. Če je površina razgreta, vozilo med pranjem večkrat sperite. Ne pustite, da se šampon zasuši na površini. Vozilo sperite z curkom vode. Za varnejše pranje priporočamo uporabo Grit Guard vložka ali Grit Guard vedra za pranje. Vozilo po pranju obrišite z krpo za brisanje vozil.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Dodecilbenzensulfonska kislina. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči. P301 + P310 + P330 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati usta. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.