Poorboy's Super Slick & Wax 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


14,95 € z DDV

Nov izdelek

Avto šampon z naravnim voskom

Tag:

Več informacij

Poorboy's Super Slick and Wax je zelo kvaliteten šampon za čiščenje z voskom. Zelo primeren je za uporabo v slabših vremenskih pogojih ali kot dodatno zaščito za predhodne nanose tekočih ali trdih voskov. Nežno odstranjuje cestno umazanijo z posebnimi lubrikanti. Šampon ima visok učinek penjenja. Primeren za nanašanje s pomočjo gobe ali penomata.

Navodila za uporabo:
Zmešajte 30ml šampona z 7L čiste vode. Za varnejše čiščenje priporočamo uporabo vedra z vložkom, ki preprečuje nastanek prask. Začnite s pranjem od strehe navzdol. Po končanem pranju, vozilo dobro sperite s curkom vode. Nikoli ne perite vozila na neposredni sončni svetlobi. Če se površina med pranjem prehitro suši, jo večkrat sperite z vodo.

Varnostni napotki:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

 


Povezani izdelki