Americol Shampoowax

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 9 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 9 točke ki se lahko spremenijo v popust 1,80 €.


7,95 € z DDV

Nov izdelek

Vrhunski šampon za čiščenje vozil z sintetičnim voskom

Tag:

Več informacij

Premium profesionalni avtošampon z dodatkom sintetičnega voska. Efektivno biološko razgradljivo visoko koncentrirano sintetično sredstvo, ki ustvarja zaščitni sloj na površinah. Varno ga uporabljamo na kovini, sintetičnih materialih, aluminiju, barvanih površinah in gumi. Sredstvo ustvarja visoki sijaj in zaščito na površinah vozil. Enostavno in hitro odstranjuje umazanijo in insekte z vozil. Na voljo v 1L, 5L in 10L in 20L pakiranju.

Navodila za uporabo:
Sredstvo je močno koncentrirano zato gar redčimo z vodo. Priporočeno razmerje mešanja je za ročno nanašanje 1-2% (1:100-1:50) in 2-3% (1:50-1:33) za uporabo v avtomatskih avtopralnicah.Vozilo najprej dobro speremo z vodnim curkom in odstranimo grobo umazanijo. Šampon na površino nanesemo s krtačo ali gobo in pustimo delovati nekaj minut. Speremo z vodo. Učinek je boljši, če uporabljamo vročo vodo. Pri delu modarmo biti pazljivi, da je površina gobe ali krtače stalno čista. 

Varnostni napotki:
Pred uporabo dobro preberite navodila in etiketo na plastenki. Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P321 Posebno zdravljenje (glejte navodila na tej etiketi). P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% - < 15%: neionske površinsko aktivne snovi; < 5%: razkužila; konzervansi (DMDM hydantoin)

Povezani izdelki