Q11 WASH&WASH SHAMPOO 2000ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


6,95 € z DDV

011119

Nov izdelek

Koncentriran šampon za pranje vozil

Tag:

Več informacij

Visoko koncentriran šampon za ročno pranje vozil z dodatkom voska za visoki sijaj in zaščito površin. Povsem varno ga uporabljamo na vseh površinah. Ustvarja stabilno penjenje, kar zagotavlja odličen čistilni učinek.  Dodatki voska poskrbijo za maksimalen lesk in zaščito vašega jeklenega konjička.

Navodila za uporabo:
Vozilo speremo z vodnim curkom. V vedro nalijemo vodo in van zlijemo šampon in dobro premešamo ( 40ml šampona na 5L vode ). Šampon nanašamo na površino ročno z gobami za pranje vozil. Dobro speremo z vodo in površino zbrišemo z krpo za sušenje vozil.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-4 izotiazolin-3-on [EC št. 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1); pomarančevec, sladki, ekstrakti. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščito za oči. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi; parfumi, konzervansi (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

Povezani izdelki