Soft99 Glaco De Cleaner 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,95 € z DDV

S9904111

Nov izdelek

Čistilo za stekla z vodoodbojnim efektom

Tag:

Več informacij

Soft99 Glaco De Cleaner je kombinacija čistila za stekla in zaščitnega premaza. Enostavno odstranjuje umazanijo, ptičje iztrebke in insekte obenem pa ustvari zaščitni sloj, kateri odbija vodo od hitrosti 60 km/h naprej. Čistilo je zelo enostavno za brisanja površina pa ostane čista dolgo časa. Izdelek je popolnoma prijazen okolju. Sredstvo je odlično v kombinaciji z zaščitnim premazom Soft99 Ultra Glaco Glass Coating.

Navodila za uporabo: Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Napršite z razdalje 15-20cm. Če čistilo uporabljate za čiščenje notranjih stekel, ga napršite na mikro krpo. S tem preprečite nastanek madežev na armaturni plošči. Čistilo razmažite po steklu in obrišite do suhega.

Varnostni napotki:
Vsebuje: propan-2-ol. Pred uporabo natančno preberite navodila. Nevarno: H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje
prepovedano. P261 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P271 – Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Povezani izdelki