Nov
RUPES UNO Advanced Finish 250 ml

RUPES UNO Advanced Finish 250 ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


19,97 € z DDV

9.ADVANCED250

Nov izdelek

Polirna pasta z zaščito

Več informacij

Rupes Uno Advanced predstavlja kombinacijo izjemnega sijaja in obstojnega zaščitnega sloja v enem koraku. Fina polirna pasta za zaključne sloje, katera ob enem nudi še zaščito. Inovativna formula vsebuje visoko tehnološke mikro abrazivne delce z dodatnimi nano delci, kateri skupaj tvorijo izjemen produkt.  Odstranjuje manjše nepravilnosti in nudi zaščito do 12 mesecev.  Univerzalen produkt za odpravljanje manjših poškodb, izjemen sijaj, ter zaščito. Primerna je za uporabo z vsemi polirnimi mašinami in se odlično obnese na vseh vrstah avtomobilskih lakov.  

Navodila za uporabo:
Plastenko pred uporabo dobro pretresemo. Na polirno gobico ustrezne trdote nanesite manjšo količino paste ter razmažite po površini (velikost ca 6 x polirne gobice) z nizkimi obrati polirnega stroja. Površino obdelujte s srednjimi obrati dokler pasta popolnoma ne izgine s površine. Ostanek obrišite z kvalitetno mikro krpo. Površino prebrišite še z namenskim razmaščevalcem ali mešanico izopropilnega alkohola in vode (v mešalnem razmerju 1:1), da preverite stanje površine. Po potrebi površino spolirajte še enkrat.

Varnostni napotki:
Nevarno: H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P273 – Preprečiti sproščanje v okolje. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Vsebuje: Reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on in 2-metil-2H-izotiazolin-3-on (3:1).  EUH210 Varnostni list na voljo poklicnim uporabnikom na zahtevo. 


 

Povezani izdelki