Mothers Naturally Black Tyre Shine 710ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


11,95 € z DDV

MO-46924

Nov izdelek

Premaz za pnevmatike

Tag:

Več informacij

Mothers Naturally Black Tire Shine je kakovosten zaščitni premaz pnevmatik. Posebej je primeren za vse ljubitelje visokega sijaja pnevmatik. Na površini ustvarja zaščitni sloj, kateri ščitni pnevmatiko pred zunanjimi vplivi ter jo ohranja dlje časa črno. Posebna razpršilna glava je primerna za uporabo na vseh vrstah pnevmatik, tudi nizkoprofilnih.

Navodila za uporabo:
Nastavite pršilno glavo glede na velikost vaših pnevmatik. Za nizkoprofilne pnevmatike povlecite glavo ven, za pnevmatike z širokim robom pa jo potisnite noter. Napršite Naturally Black Tire Shine direktno na čisto in suho pnevmatiko ter pustite, da se premaz posuši. Za manjši sijaj pnevmatike jo par minut po nanosu premaza obrišite z mikro krpo. Sredstvo ni primerno za kolesarske in motociklistične pnevmatike.

Varnostni napotki:
Pozor: H315 – Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke in obraz. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P332 + P313 – Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P363 – Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

Povezani izdelki