Znižana cena!
Gyeon Q²M Iron Wheel Cleaner 1000ml

Gyeon Q²M Iron Wheel Cleaner 1000ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


16,07 € z DDV

-30%

22,95 € z DDV

Q2MIWC1000

Nov izdelek

Čistilo za platišča

Več informacij

Gyeon Q²M Iron WheelCleaner je visoko efektivno čistilo za čiščenje platišč. Nadgradnja vsem dobro poznanega Q²M Iron sredstva. Sedaj še bolj namenjen za čiščenje platišč in še boljši in učinkovitejši. Poleg zavornega prahu in kovinskih delcev z lahkoto odstranjuje tudi usedline, depozite, maščobe in blato. Unikatna gelasta formula omogoča, da sredstvo dlje ostane na površini in tako izboljša učinek čiščenja. Sredstvo je popolnoma varno za uporabo in ne poškoduje zaščitnih premazov na platišču. 

Prednosti:
Enostaven in varen za uporabo
- Gelasta formula omogoča boljši oprijem in daljši čas delovanja
- Indikator delovanja, ob stiku z kovinskim delcem se obarva rdeče
- Raztaplja kovinske delce, katere enostavno sperete z vozila
- pH nevtralna formula je popolnoma varna za uporabo na barvi, kovinah, steklu ali plastikah
- Vsebuje čistila, ki pospešijo čistilni process
- Prijetnejši vonj, kot konkurenčni izdelki

Navodila za uporabo:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina popolnoma ohlajena. Nanesite sredstvo na površino in pustite delovati 2-4 minute. Sredstvo se ob stiku z kontaminacijo obarva rdeče. Za odstranjevanje težje umazanije si lahko pomagate tudi z gobo ali krtačo. Površino nato dobro sperite z vodo.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Amonijev merkaptoacetat. Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5- < 15%: anionske površinsko aktivne snovi, parfum.

Povezani izdelki