K2 Pro Lotar 5Kg

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


24,28 € z DDV

Nov izdelek

Sredstvo za globinsko čiščenje tekstila

Več informacij

Profesionalno sredstvo za ekstrakcijsko čiščenje notranjosti vozil – sedežev,  tepihov in tapet. Učinkovito odstranjuje vso trdovratno umazanijo in pri tem oddaja prijeten vonj. Primeren je za ročno in strojno nanašanje. Deluje hitro in učinkovito. Odstranjuje tudi neprijetne vonjave in najtrdovratnejše madeže. Primeren je za uporabo na vseh barvah tekstila. Poleg tega primeren za uporabo tudi z Tornador čistilnimi pištolami. 

Navodila za uporabo:
Sredstvo je koncentrirano in ga je pred uporabo potrebno redčiti z vodo. Zredčite ga v razmerju 1:10 do 1:15, odvisno od umazanije. Raztopino nalijte v globinski sesalec, razpršilko ali Tornador pištolo ter ga nanesite na površino. Pri čiščenju si lahko pomagate tudi z krtačo ali gobo.

Redčenje:
- Umazani avtomobilski sedeži in tepihi: 1:10 -1:15
- Stoli in sedežne garniture: 1:25-1:50
- Zelo umazane tkanine in odstranjevanje madežev: 1:30-1:10

Varnostni napotki:
Vsebuje: Kvaterne amonijeve spojine di-C8-10-alkildimetil, kloridi; Maščobni alkohol, etoksiliran. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% - 15%: EDTA in njene soli; < 5%: neionske površinsko aktivne snovi; konzervansi, parfumi

GHS%20JEDKO.jpg

Povezani izdelki