Znižana cena!
Shiny Garage Carpet Cleaner 1L

Shiny Garage Carpet Cleaner 1L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


6,00 € z DDV

-25%

8,00 € z DDV

SG15.51

Nov izdelek

Čistilo za globinsko čiščenje tekstila

Več informacij

Shiny Garage Carpet Cleaner Concentrate je koncentrirano čistilo za čiščenje vseh tekstilnih površin. Primeren je tako za odstranjevanje lažjih kot tudi težjih madežev in maščob. Za seboj ne pušča nikakršnih sledi. Ne poškoduje plastik za seboj pa pušča prijeten svež vonj. Primeren je za ročno uporabo kot tudi za uporabo v globinskih sesalcih.

Redčenje:
Zredčite čistilo z vodo v razmerju 1:10-1:40 oz. 1:5-1:10 za odstranjevanje težjih madežev. Sredstvo pred uporabo vedno preizkusite na skritem mestu.

Varnostni napotki:
Pozor: H315 – Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Povezani izdelki