Good Stuff Wheel Kit

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 3 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 3 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,60 €.


39,95 € z DDV

GS38

Nov izdelek

Komplet za čiščenje in nego platišč in pnevmatik

Več informacij

Vse kar potrebujete za učinkovito in kvalitetno čiščenje in nego pnevmatik in platišč.  Good Stuff Wheel Kit vsebuje sredstva in pripomočke, ki jih za to potrebujete.

Vsebina kompleta:
1 x Good Stuff Iron Remover Gel 500ml
1 x Good Stuff Tire Dressing Shine 250ml
1 x Good Stuff Rims Detailer 250ml
1 x Work Stuff Gentleman Basic krpo
1 x Work Stuff Detailing Rubber Black 24 čopič
1 x Work Stuff Clean Hands aplikator 

Good Stuff Iron Remover gel je učinkovito gelasto čistilno sredstvo za odstranjevanje kovinskih delcev z lakiranih površin in platišč. Ker je v gelasti obliki, kar omogoča boljši oprijem na površino in daljši čas delovanja.  pH nevtralna formula je popolnoma varna za uporabo na vseh površinah, lahko ga uporabljate tudi na poliranih platiščih. Čistilo vsebuje indikator delovanja in se ob stiku z kovinskim delcem obarva rdeče. Deluje hitro in učinkovito. 

Navodila za uporabo:
Sredstvo napršite na suho in ohlajeno površino. Pustite delovati 2-3 minute, da čistilo reagira s kovinskim delcem. V primeru kontaminacije se bo čistilo obarvalo rdeče. Za odstranjevanje trdovratnejših delcev si lahko pomagate tudi z gobo ali krpo. Vozilo dobro sperite in operite s šamponom.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Natrijev merkaptoacetat Pozor: H301 Strupeno pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P260 Ne vdihavati /meglice/hlapov/razpršila.  P280 Nositi zaščitne rokavice. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.  P330 Izprati usta.   P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 

Good Stuff Tyre Shine Shine je negovalni premaz za pnevmatike. zagotavlja izjemno visoki sijaj pnevmatike ter zagotavlja zaščito proti bledenju in staranju. Pnevmatika po nanosu postane vodoodbojna. Premaz je enostaven za nanos in se hitro vpije v površino in med vožnjo ne prši po vozilu.

Navodila za uporabo:
Za maksimalen učinek in obstojnost premaza priporočamo, da pnevmatiko predhodno temeljito očistite in odstranite vse ostanke predhodno nanešenih premazov. To lahko storite z uporabo močnejšega razmaščevalca. Nanesite Tyre Shine na aplikator za pnevmatike ter premaz dobro vtrite v rob pnevmatike. Po nanosu premaza obrišite z mikro krpo. Premaz vedno nanašajte le na popolnoma suho pnevmatiko.

Varnostni napotki:
Vsebuje: ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatski (2-25%). Nevarno: H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH 066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P260 Ne vdihavati /meglice/hlapov/razpršila. P331 NE izzvati bruhanja. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 

Good Stuff Rims Detailer je quick detailer za lažje čiščenje, zaščito in sijaj platišč. Izjemno enostaven in hiter za uporabo. Platišču zagotavlja izjemno visok sijaj, odlično hidrofobnost ter briljanten videz. Primeren je za tudi za odstranjevanje lažje umazanije zato je še posebej priljubljen za lastnike razstavnih vozil. Obstojnost premaza je 3-4 tedne. Lahko ga nanašate tako na suha kot mokra platišča.

Navodila za uporabo:
Plastenko pred uporabo pretresite. Izdelek nanesite na čista in suha platišča. Z mikro krpo sredstvo razmažite po površini ter z drugo, čisto stranjo krpe odstranite vse ostanke premaza. Sredstvo lahko nanašate tudi na mokra platišča. Nanesite ga na površino takoj po pranju ter sperite z visokotlačnim čistilcem. Platišče nato do suhega obrišite z namensko mikro krpo.

Povezani izdelki