Autosol NanoWax vosek 1000ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 4 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 4 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,80 €.


48,79 € z DDV

Nov izdelek

Tester za uhajanja plina.

Več informacij

Najboljša dolgotrajna zaščita za površine vozila. Unikatna mešanica nano delcev, izbranih voskov in polimerov tvori hidrofobno površino. Površino varuje pred vremenskimi vplivi, drevesno smolo, umazanijo, vodo, soljo,…

Navodila za uporabo:
Plastenko dobro pretresemo. S pomočjo čiste, mehke krpo. S krožnimi gibi nanesemo na suho in čisto površino. Pustimo, da se artikel posuši na površini. Spoliramo s krpo iz mikrovlaken. Opozorilo: Ni primerno za uporabo na nebarvanih površinah, gumi in plastičnih delih

Varnostni napotki:
Pozor: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. - Kajenje prepovedano. P241 Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam. P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P501 Vsebino/embalažo odstranite v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki