CarPro TarX 500ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


17,90 € z DDV

Nov izdelek

Odstranjevalec insektov in lepil

Več informacij

Tar X je izjemno močno sredstvo za odstranjevanje insektov, lepil, katrana in maščob. Svojo moč črpa iz 100% topil in pomarančnih olupkov. Povsem varen za uporabo in biološko razgradljiv.

Prednosti:

 • Izjemna moč čiščenja
 • Ne vsebuje kloriranih topil, nevarnih kemikalij ter ne povzroča korodije
 • Sestavljen iz obnovljivih virov in naravnih snovi
 • Vsebuje več kot 60% aktivnih naravnih snovi
 • Odstranjuje mast in katran
 • Lahko ga uporabljate za razmaščevanje, odstranjevanje katrana in asfalta, insektov, sledi gum, lepil, prometnih vplivov in ostalo čiščenje
 • Površino očisti v enem koraku
 • Večja viskoznost omogoča manjšo porabo in boljši oprijem na površini
 • Hitro se vpije v madež in ga razgradi tako, da ga lahko speremo z vodo
 • Lahko ga uporabite tudi za čiščenje zelo umazanih delov in opreme
 • Vsebuje barvne markerje, ki vam pokažejo kje ste sredstvo že nanesli na površino in kje ste ga že odstranili
 • Prijeten vonj po citrusih
 • Deluje hitro
 • Enostaven za uporabo
 • Zmanjšuje potrebo po uporabi plastelina za odstranjevanje depozitov
 • Odlično se obnese v kombinaciji z odstranjevalcem zračne rje CarPro IronX-om

Navodila za uporabo: Vozilo pred uporabo CarPro TarX dobro operete. Sredstvo napršite na kontaminirano mesto in pustite delovati 2-3 minute. Sredstva nikoli ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi, niti se na površini ne sme zasušiti. Z staro mikro krpo nato nežno obrišite ostanek sredstva in kontaminacije ter vozilo še enkrat sperite. Priporočamo, da krpo po uporabi odvržete in je ne perete v pralnem stroju. V nasprotnem primeru lahko v stroju začne smrdeti.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom Kerozin – nespecificiran; (R)-p-menta-1,8-dien; Nevarno: H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

 

Povezani izdelki