K2 Tar Remover 300ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,97 € z DDV

66K2K193

Nov izdelek

Odstranjevelec smole in katrana

Več informacij

K2 Tar Remover je učinkovito in ekonomično sredstvo, ki z lahkoto odstranjuje katran in drevesno smolo iz vozil, pri tem pa ne poškoduje površin. Uporabljamo ga tam kjer ostala sredstva odpovedo. Odlikuje ga enostavna uporaba in izjemen čistilni učinek.

Navodila za uporabo:
Sredstvo pred uporabo dobro pretresemo in napršimo neposredno na madež. Počakamo nekaj časa, da čistilo učinkuje in obrišemo z mehko in čisto krpo. Po čiščenju s K2 Tar Remover-jem priporočamo, da vozilo operete z nevtralnim šamponom za pranje vozil.

Varnostni napotki:
Vsebuje: m-ksilen, p-ksilen, o-ksilen, etilbenzen Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H315 Povzroča draženje kože. H312+H332 Zdravju škodljivo pri stiku s kožo ali pri vdihavanju. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 


Povezani izdelki