Labocosmetica Cronos 250ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


13,95 € z DDV

LAB07

Nov izdelek

Tekoči odstranjevalec zazažganin

Več informacij

Cronos je odlična popestritev detailing izdelkov, gre za zelo učinkovit odstranjevalec ogljikovih ostankov na zaključkih izpušnih cevi. Inovativna formula bistveno skrajša čas poliranja ter izniči potrebo po uporabi jeklene volne in podobnih polirnih pripomočkov. Izdelek je v gelasti obliki, da se lažje oprime vseh sten zaključka.

Navodila za uporabo:
Cronos nanesite na zaključek izpuha. Pustite delovati par minut ter si nato pri čiščenju pomagajte z krtačko, čopičem ali mikro krpo. Ostanek sredstva nato dobro sperite z vodo. Po potrebi postopek ponovite.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Kalijev hidroksid  Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Povezani izdelki