K2 Aluchrom - Metal polish

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,87 € z DDV

Nov izdelek

Polirna pasta za kovine

Več informacij

Pasta primerna za čiščenje in poliranje vseh kovinskih površin. Izredno učinkovita za kromirane, srebrne, aluminijaste in zlate, bronaste, inox površine. Enostavna za uporabo, zagotavlja vrhunske rezultate. Odlična za odpravljanje poškodb povrnitev sijaja aluminijastim platiščem.

Navodila za uporabo:
Površino najprej dobro očistimo umazanije. Pasto Aluchrom na površino nanašamo z mehko polirno krpico ali aplikatorjem. Na koncu zbrišemo s suho mehko krpo. Postopek lahko ponovimo za bolj poškodovane površine.

Varnostni napotki:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


 

Povezani izdelki