Gtechniq G1 ClearVision Smart Glass 15ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


22,95 € z DDV

G10015

Nov izdelek

Nano zaščitni premaz za stekla

Tag:

Več informacij

V nasprotju z ostalimi repelenti, kateri na steklu ustvarjajo relativno šibko fizično vez, G1 ustvarja posebno močno kemijsko vez, katera zagotavlja neprekosljivo odpornost. Zaradi izjemne obstojnosti in minimalne uporabe brisalcev je idealen za vetrobranska stekla. Zaščiteno steklo je precej lažje očistiti. Obstojnost premaza je 1-2 leti oz. 50.000 km normalne vožnje.

Opozorilo: Zaščitni repelenti za stejka se razlikujejo glede na obstojnost in uporabnost. G1 je primeren za zaščito vetrobranskih stekel, za zaščito vertikalnih površin kot npr. tuš kabine ter stekel na plovilih pa priporočamo uporabo repelenta Gtechniq G5 Water Repellent Coating.

Navodila za uporabo: G1 nanašajte pri temperaturah višjih od 5°C in ne na direktni sončni svetlobi. V kolikor produkt nanašate v zaprtih prostorih, si zagotovite ustrezno prezračevanje. Prepričajte se, da je površina pred nanosom popolnoma brez maščob/olj. V nasprotnem primeru steklo spolirajte z Gtechniq G4 Nanotech Glass Polish. Z aplikatorjem, nanesite G1 v dveh slojih, po celotni površini vetrobranskega stekla ter v enem sloju na stranska in zadnje steklo. Ko zaključite z nanašanjem na stranska in zadnje steklo, nanesite še tretji sloj na vetrobransko steklo. Pustite, da se premaz posuši (cca. 30 min pri temperaturah nižjih od 15°C, pri višjih temperaturah 15 minut) in ga nato odstranite z mikro krpo krpo za stekla in priloženim Gtehniq G2 odstranjevalcem ostankov. Do kristalno jasnega stekla obrišite z bombažno krpo (mikro krpa lahko odstrani preveč repelenta s površine). G1 lahko nanesete tudi na gumijaste dele brisalcev, odvečnega sredstva z metlic ni potrebno odstraniti. Metlice le očistite z IPA ali čistilom za stekla oz. po potrebi metlice zamenjajte. G1 ne potrebuje posebnega vzdrževanja in bi moral na steklu (ob pravilnem nanosu) zdržati cca. 50.000 km normalne vožnje. Po nanosu premaza lahko brisalci puščajo manjšo sled, v 90% ta sled izgine v enem ali dveh tednih.

POZOR: Pred uporabo natančno preberite navodila. H225 – Vnetljiv aerosol. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P260 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/ zaščito za oči/zaščito za obraz. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P271 – Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Vsebuje propan-2-ol. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.


Povezani izdelki