Chemical Guys Lucent Spray Shine Synthetic Wax 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


27,97 € z DDV

WAC23416

Nov izdelek

Tekoči sintetičen vosek za zaščito in sijaj vozil

Tag:

Več informacij

Chemical Guys Lucent Spray Shine Synthetic Spray Wax je vosek v spreju izdelan na osnovi sintetičnih polimerov. Izjemno enostaven za nanos na vse vrste avtomobilskih lakov. Varno ga uporabljamo tudi na platiščih, kromu in celo steklu. Površini doda visok sijaj in dolgotrajno zaščito v praktično nekaj minutah. Vsebuje antistatične sestavine, kar preprečuje, da bi se prah sprijel s površino. Tako površina ostane čista dlje časa. Lucent Spray Shine lahko uporabljate tudi na mokri površini kot pomoč pri sušenju vozila. 


Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Nanesite manjšo količino produkta na panel vozila in razporedite po površini s suho in mehko mikro krpo. Krpo obrnite na drugo stran in obrišite ostanek premaza. Za uporabo kot pomoč pri sušenju napršite na moker panel in obrišite z namensko krpo za sušenje vozil. 

Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstranit vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki