Chemical Guys Butter Wet Wax 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


22,95 € z DDV

Nov izdelek

Zaščitni vosek za bleščeč sijaj

Category: Zaščitni voski.
Tag:

Več informacij

Chemical Guys Butter Wet Wax je zaščitni vosek, ki na površini ustvari bleščeč sijaj in moker videz. Primeren je za vse vrste barv, posebej odlično pa se obnese na temnih barvah. Unikatna mešanica polimerov, smole in carnauba voska zagotavlja odlične rezultate. Ne pušča madežev na površinah. Svež in prijeten vonj po banani vosek naredi še boljši. Izredno enostaven za nanašanje.

Navodila za uporabo:
Površino pred nanosom dobro operemo in posušimo. Za maksimalen učinek je potrebno odstraniti tudi vse stare voske in premaze. Priporočamo čiščenje z Dodo Juice Lime Prime 500ml. Vosek nanesemo z aplikatorjem ali mehko mikro krpo v tankem sloju. Pustimo par minut, da se sredstvo vpije v površino. Ostanek voska obrišemo z mehko mikro krpo.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte  z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstranit vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki