Chemical Guys Watermelon Snow Foam 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


13,95 € z DDV

Nov izdelek

Visoko peneči detergent

Več informacij

Chemical Guys Watermelon Snow Foam je prvi super peneči šampon, ki ustvarja nešteto čistilnih mehurčkov. Lahko ga nanašamo ročno ali z uporabo nastavkov za peno oz. penomatov. Po nanosu vozilo prekrije čvrsta pena, ki brez težav razgrajuje umazanijo in trde delce. Watermelon Snow Foam ne poškoduje barve, laka, voskov in ostalih premazov. Po pranju je površina sijoča. Odličen za uporabo v kombinaciji s penilniki. pH nevtralen. Je prijetnega vonja po lubenici, kar zagotavlja še večji užitek pri pranju vozila.

Navodila za uporabo:
En zamašek sredstva zredčite z 8L vode. Vozilo perite v senci in, ko je površina ohlajena. Vozilo sperite z vodo, da odstranite trde delce. Začnite z nanosom detergenta od zgoraj navzdol. V kolikor vozilo perete na sončen dan, ga je priporočljivo večkrat sprati. Ne pustite, da se detergent zasuši na površini. Po pranju vozilo sperite s curkom vode, da voda lepše odteče s površine. Za uporabo v penomatih sredstvo redčite po želji. Po predpranju z Watermelon Snow Foam-om priporočamo še pranje vozila z Chemical Guys Mr. Pink oz. Citruswash+Gloss šamponom.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Dodecilbenzensulfonska kislina. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči. P301 + P310 + P330 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati usta. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki