Gtechniq I1 Smart Fabric AB V2 500ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 3 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 3 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,60 €.


34,95 € z DDV

I105

Nov izdelek

Nano zaščitni premaz za tekstil

Več informacij

I1 Smart Fabric ščiti vse vrste tkanin pred madeži na vodni in oljni osnovi. Tkanini pušča dihanje in je izjemno obstojen, zahvaljujoč unikatni Gtechniq 3S Smart Surface tehnologiji. I1 naredi navadno tkanino vodoodporno in enostavno za čiščenje. Uporabite ga, da preprečite vpijanje in gnitje tkanine. Primeren za uporabo na vseh vrstah tkanin, od jader, šotorov, oblačil, kabrio strehah in notranjosti vozil. Nano delci zaščitijo vsako vlakno posebej, tekstura tkanine pa ostane nespremenjena, material pa lahko diha. To pomeni, da bo postan zrak lahko zapustil tkanino, medtem ko bodo voda in madeži na oljni osnovi preprosto zdrseli s površine. I1 je zasnovan na alkoholni osnovi, kar omogoča bistveno boljše prodiranje aktivnih sestavin in zagotavlja boljšo zdržljivost in zmogljivost. Vzdržljivost premaza I1 je kar 5x daljša od podobnih repelentov a vodni osnovi. Dodana Biocote ® antimikrobska tehnologija na zaščiteni površini odstrani do 99% vseh bakterij. Tudi zato je uporaba zaščite I1 idealna za zaščito vas in vseh ostalih potnikov v vozilu.

Navodila za uporabo:
Pred nanosom preverite sredstvo na skritem mestu. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Ne redčiti. Površina mora biti pred nanosom popolnoma suha in brez kakršne koli umazanije, olja ali maščob. Če površina potrebuje čiščenje, priporočamo uporabo čistila Gtechniq W2 Universal Cleaner v primernem razmerju, ter površino popolnoma posušite. Za uporabo na kabrio strehah, priporočamo sušenje 48 ur po čiščenju, pred nanosom I1. Delovna temperatura naj bo višja od 5°C. Napršite sredstvo na površino z razdalje 20-30cm in pustite 2-3 ure, da se posuši. Ko se površina enkrat posuši ne nanašajte dodatnega sloja, saj ga bo prvi sloj vpil. V kolikor sredstvo pride v stik z plastiko, stekli ali usnjem ga takoj odstranite. Sredstvo doseže polno efektivnost 24 ur po nanosu.

Varnostni napotki:
Vsebuje: propan-2-ol. Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH208 Vsebuje cirkonijev tetrabutanolat. Lahko povzroči alergijski odziv. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Preprečiti vdihavanje hlapov. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.