Ma-Fra Idrostop 300ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


12,95 € z DDV

H0131

Nov izdelek

Sprej za impregnacijo tekstila

Več informacij

Ma-Fra Idrostop je sredstvo za obnovo in vodoodbojno zaščito vseh tekstilnih površin. Zahvaljujoč posebni 'Nano-Tech Protection' tehnologiji ščiti površio pred smolo, umazanijo, kislim dežjem, UV žarki, kremami, hrano in pijačo. Idrostop je primeren za zaščito vseh zunanjih in notranjih tekstilnih površin kot so sedeži in tende tako v avtomobilskem kot navtičnem sektorju. Zahvaljujoč ekskluzivni formuli, Idrostop preprečuje nabiranje umazanije ter zagotavlja enostavnejše čiščenje. Varen je za uporabo tako na naravnih kot sintetičnih vlaknih ter ne vpliva na izgled tkanine. En sprej zadostuje za zaščito 6m2 velike površine.

Navodila za uporabo:
Površino pred nanosom dobro očistite in popolnoma posušite. Nanesite tanek sloj sredstva na celotno površino, z debelino nanosa ne pretiravajte (površina po nanosu ne sme biti mokra). Sredstvo nanašajte s horizontalnimi in vertikalnimi gibi, da prekrijete celo površino. Po potrebi lahko nanesete še dodaten sloj, ko se prvi sloj popolnoma posuši (po cca. 12 urah). V kolikor na površini nastanejo bele sledi zaradi prevelike količine sredstva jih odstranite z nežnim krtačenjem.

Varnostni napotki:
Nevarno. Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani. H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.