Chemical Guys Hydrothread Ceramic Fabric Protectant 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 3 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 3 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,60 €.


34,95 € z DDV

SPI22616

Nov izdelek

Nano Keramični zaščitni premaz za tekstil

Več informacij

Chemical Guys Hydrothread Ceramic Fabric Protectant je zaščitni premaz za vse tekstilne površine z inovativnimi Sio2 delci. Primeren je za vse vrste tekstilnih površin kot so tepihi, sedeži, kabrio strehe ali celo oblačila. Sio2 delci na površini ustvarjajo nevidno bariero, ki učinkovito odbija vodo in umazanijo. Premaz je izredno hidrofoben, kar omogoča, da kapljice enostavno zdrsijo iz površine. Površine postane popolnoma enostavna za čiščenje in vzdrževanje, saj jo premaz ščiti pred umazanijo in zunanjimi vplivi. Zaradi svoje inovativne "No-Stiff" tehnologije tekstil po nanosu ne postane trd in neprijeten na otip. Za razliko od konvencionalnih premazov je izdelan na vodni osnovi brez topil in je brez vonja kar omogoča enostavnejšo in prijetnejšo uporabo.

Navodila za uporabo:
Pred nanosom površino dobro očistimo in poskrbimo da je popolnoma suha. Površine okoli tekstila zaščitimo, da preprečimo nanos sredstva na nezaželene površine. Dobro pretresemo in v tankem sloju napršimo na površino. Pri nanosu moramo biti pazljivi da sredstvo nanesemo na celotno površino. Počakamo 20 minut da se sredstvo posuši. Za dosego maksimalnih rezultatov priporočamo nanos dodatnega sloja. Premaz se popolnoma posuši v ca 24 urah odvisno od temperature in vlage. 

Varnostni napotki:
H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.