Alchemy Grime Citrus Pre Wash 1L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


14,95 € z DDV

ALC-GR1000

Nov izdelek

Koncentrirano čistilo na osnovi citrusov

Tag:

Več informacij

Grime je koncentrirano čistilo na osnovi citrusov, namenjeno za čiščenje celotne zunanjosti vozila ter ob ustreznem redčenju tudi kot večnamensko čistilo za notranje površine. Brez kakršnih koli težav odstranjuje cestno umazanijo, sol, ostanke insektov, svežo drevesno smolo in maščobe. Obenem pa je popolnoma varen za uporabo in ne odstranjuje predhodno nanešenih zaščitnih premazov. Grime lahko na površino nanašate s pomočjo razpršilke ali penilca (čeprav se sredstvo ne peni). Sredstvo je koncentrirano in ga je pred uporabo potrebno redčiti z vodo.

*Slika je simbolična, razpršilna glava ni dobavljiva poleg izdelka.

Navodila za redčenje:
Večja umazanija: 1:10 (čistilo : voda)
Srednja umazanija: 1:50 (čistilo : voda)
Lažja umazanija: 1:100 (čistilo : voda)

Sredstva nikoli ne nanašajte na vroče vozilo ali neposredni sončni svetlobi. Ne pustite, da se na vozilu posuši.

Varnostni napotki:
Nevarno: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki