ValetPRO Black To The Future 250ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


13,95 € z DDV

DR14-250ML

Nov izdelek

Gelast premaz za plastike in pnevmatike

Category: Nega plastike.
Tag:

Več informacij

Black To The Future je gost, gelast premaz za plastične in gumijaste površine. Dodani, obogateni polimeri obnovijo površino in jo ščitijo več mesecev ne glede na vremenske pogoje. Zbledelim plastičnim površinam povrača črn izgled. Izdelek je primeren tudi za
zaščito pnevmatik.

Navodila za uporabo:
Sredstvo nanesite z mehkim penastim aplikatorjem. Enakomerno razmažite po površini in pustite, da se premaz vpije v površino. Pustite 5-10 minut in nato ostanek premaza obrišite z mikro krpo. Premaz lahko nanašate tudi v večih slojih.

Varnostni napotki:
Nevarno: H319 – Povzroča hudo draženje oči. H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P273 – Preprečiti sproščanje v okolje. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Povezani izdelki