Chemical Guys Clay Luber 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


13,95 € z DDV

WAC_CLY_100_16

Nov izdelek

Lubrikant za polirni plastelin

Tag:

Več informacij

Lubrikant za uporabo v kombinaciji z Chemical Guys ter ostalimi polirnimi plastelini. Poveča lubrikacijo in zmanjša trenje med površino in polirnim plastelinom. Bistveno zmanjšuje možnost nastanka prask med uporabo plastelina. Je prijazen tako za uporabnika kot plastelin, ne povzroča razpadanja plastelina. Primeren je za uporabo na vseh zunanjih površinah vozila. 

Navodila za uporabo:
Nanesite na vozilo in na plastelin, še preden plastelin uporabite na vozilu. Površina naj bo skozi cel postopek čiščenja s plastelinom dobro navlažena saj v nasprotnem primeru lahko nastanejo praske. Ostanek lubrikanta sperite z vodo ali obrišite z čisto mikro krpo.

Varnostni napotki:
P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P103 – Pred uporabo preberite etiketo. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 

Povezani izdelki